Q:11.生酮饮食不适人群?

一、禁忌症


•肉毒碱缺乏症


β-氧化缺乏症 


•短、中、长链酰基脱氢酶缺乏症 


•中、长链 3-羟基脂酰辅酶缺乏症 


•丙酮酸羧化酶缺乏症 


•卟啉病二、需谨慎


•肝功能严重受损 


•急性胰腺炎、胆囊疾病发作期 


•肾脏病晚期 


•腹部肿瘤 


•一型糖尿病 


•孕期 


•胃旁路手术